Syftet med konst

Vad är egentlige syftet med konst? Varför finns konst och hur kommer det sig att det är så många människor som känner att de vill hålla på med konst? Konst är ett abstrakt begrepp som egentligen inte går att kategorisera eller definiera på ett tydligt sätt. Konst är ju så olika för alla, och det blir ju inte lättare i och med att det inte bara finns en konstform utan otroligt många.

Egentligen är det inte så konstigt varför många människor väljer att vända sig till konsten. För många handlar det om att hitta ett sätt att få utlopp för känslor och att uttrycka sig. Ibland kanske inte orden räcker till och då finner vissa att det är enklare att dansa, måla eller sjunga ut det som föregår inne i ens huvud.

Ditt eget val

Vilken konstform du vill hålla på med kan bara du bestämma. Och när du har bestämt dig för en betyder inte det att du inte kan byta. Känner du för att måla en viss dag och för att dansa en dag så ja, gör det då. Konst är en gemenskap och när du är här i gemenskapen finns det inga gränser för vad du kan göra och inte.

Låt ingen annan bestämma vilken typ av konst du ska utöva. Du själv känner dig själv bäst och behöver egentligen inte lyssna på någon annan än dig själv. Konsten finns till och ska bidra med någonting för din skull. Du finns inte till för att bidra någonting till konsten – om du inte vill det såklart.