Museet for religiøs kunst

Religionen skal ud af det offentlige rum, det er der de senere årtier en del politikere med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og adskillige meningsfæller i flere partier, som har sagt. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, for religionen har fyldt meget i menneskers liv til alle tider og vil givetvis blive ved med at gøre det.

I Lemvig har man valgt at skabe et helt museum – ikke for religion som sådan, men for religiøs kunst. Museet for religiøs kunst i Lemvig blev åbnet i 1994, og der fokuseres på den kristne religion og dens kunstneriske udtryk.

Etableret på en brandtomt

Museet for religiøs kunst i Lemvig blev opført på tomten af en sommerrestaurant, som var nedbrændt. I stedet for at genopføre restauranten valgte kræfter inden for det religiøse liv samt Lemvig by, den daværende amtskommune og diverse private fonde, at fokusere på det kristne religion, som jo har en ganske fremtrædende plads i området og i Vestjylland i det hele taget.

Museet har fra starten været besøgt af mange mennesker, og det blev på den baggrund udvidet i 1998, sådan at der i højere grad blev plads til lave skiftende udstillinger med forskelligt fokus.

Museet for religiøs kunst i Lemvig fokuserer især på, hvordan kunsten har arbejdet med at udtrykke de religiøse dimensioner i det 20. århundrede og i vores samtid. Museet er bygget op omkring en fast samling og så en række skiftende udstillinger.

Den faste samling består blandt andet af Bodil Kaalund samlingen. Hun er ikke mindst kendt for sine bibelillustrationer fra 1992. Desuden er der værker af den franske maler Georg Rouault, idet man kan bese hans passionsserie fra 1939. Desuden er Marc Chagall samt Andrei Kolkoutine repræsenteret. Blandt de nyere danske kunstnere, hvis værker kan beundres på museet, er Erik Heide, Peter Brandes og Steen Havsteen-Mikkelsen.