Kunsten skaber glæde

Lige fra de tidligste tider har mennesket brugt kunsten til at skabe historier om sig selv. Vi kender de gamle hulemalerier i Frankrig og Spanien, hvor fortidens urmennesker ridsede fortællinger på klippehulernes vægge. Måske gjorde de det blot til egen fornøjelse, men måske også som et minde for eftertiden, så de kommende generationer kunne forstå den kontinuitet, som de var en del af.

I dag kan vi forundres over, at urmennesket havde overskud og ressourcer til at bruge kræfter på at udføre kunst på hulernes vægge. Men også for disse mennesker har det at udtrykke sig kunstnerisk været vigtigt – noget som skabte glæde.

Fortolkninger af livet

Kunsten har gennem alle tider skabt glæde og livsmod både hos dem, der udførte den og dem, der modtog kunstens budskaber. Kunsten er et medium for glæde, men også for en dybere fortolkning af den menneskelige tilværelse, som gennem alle tider har fyldt os med undren og nysgerrighed.

Billedkunsten er måske den ældste af alle kunstformer – men vi ved det jo reelt ikke. I dag er det imidlertid oftest billeder, vi finder fra de ældste tider – hvad enten det er hulemalerierne, som omtalt ovenfor, eller det er afbildninger i ruinerne i de gamle græske og mellemøstlige kulturer, helleristninger fra vores egen kulturkreds eller andet. Vi kan ikke tro andet, end at mennesket har brugt billeder til at udtrykke deres livsglæde og mod, ligesom de har villet levere en tolkning af den tilværelse, de nu engang var sat i.

Vi må også tro, at sang og musik har været en del af kunsten helt fra oldtiden. At bruge mennesket som middel til at udtrykke sig – gennem sang og dans – bruges i alle kulturer, men i modsætning til billedkunsten er dette kunstarter, som eksisterer i det nu, da de bliver udført. Derfor kender vi ikke musik fra urtiden på samme måde, som vi kender til billedkunst.